Algemene Informatie over Scouting

Scouting? Wat is dat?

Hoewel Scouting de grootste jeugdvereniging in Nederland is, weten toch nog vrij veel mensen niet veel van deze vereniging. Scouting is vooral een veelzijdige, leuke hobby, waarbij je heel veel kunt doen en ook nog wat kunt leren…

Bij Scouting verkennen kinderen en jongeren de wereld om zich heen. Ze verleggen steeds hun grenzen. Eerst nog speels, later steeds avontuurlijker en met meer uitdaging. Spelenderwijs leren scouts hun eigen verantwoordelijkheid kennen. Ze worden zelfstandig en nemen hun eigen beslissingen. Leiding wordt steeds meer begeleiding. Zo helpt Scouting kinderen bij het ontwikkelen van hun persoonlijkheid.

Scouting is veelzijdig en beweegt mee met maatschappelijke ontwikkelingen en de belevingswereld van haar leden. Er is ruimte voor de persoonlijke interesses van ieder lid. Een scout verliest de ander nooit uit het oog. Samenspel en samenwerken. Niet voor niets beloven ze elkaar in de Scoutingbelofte als ze geïnstalleerd worden bij hun groep: “Jullie kunnen op me rekenen!” Scouts staan bovendien open voor hun omgeving. Scouting respecteert alle culturen in de wereld en wil er van leren. En uiteraard ook: de natuur en het milieu. Geen beter leven dan het buitenleven. Daar moet je zuinig op zijn.

Ontstaan van Scouting

Scouting (wereldwijd) begon in 1907 door toedoen van Sir Robert Baden-Powell (ook wel “B-P” genaamd), een Engelse generaal. Omstreeks 1900 schreef Baden Powell een zakboekje voor jonge soldaten, dat als naam meekreeg: ‘Aids to Scouting’ om het te helpen als ze in het veld verkenningswerk moesten verrichten. Dit boekje kende een enorm succes onder de militairen, maar ook bij jongeren in Engeland. Al snel waren zoveel jongens en meisjes enthousiast over de ideeën van Baden Powell dat hij een tweede boekje schreef, dit keer niet voor soldaten, maar voor gewone jongeren: ”Scouting for Boys”. Scouting was ontstaan. Scouting in Nederland begon in 1910. In dat jaar werden de eerste ‘Verkennerstroepen’ gevormd in een paar steden. De eerste landelijke Scoutingorganisatie werd ook in 1910 opgericht: de Nederlandse Padvinders Organisatie (NPO). Hoewel Scouting oorspronkelijk was bedoeld voor jongens, werd Scouting later ook toegankelijk voor meisjes. In Nederland begon Scouting voor meisjes in 1916 met de oprichting van het Nederlands Meisjes Gilde, later omgedoopt tot Nederlands Padvindsters Gilde (NPG).

Hoogtepunt van de vooroorlogse geschiedenis van Scouting in Nederland was de 5e Wereld Jamboree, een internationaal kamp voor Scout van over de hele wereld, die in 1937 werd gehouden te Vogelenzang (Noord Holland). Dit was tevens de laatste Wereld Jamboree waar B-P zelf nog bij was (hij overleed in 1941).

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden alle Scoutingactiviteiten verboden door Nazi Duitsland. Na de oorlog kwam Scouting echter snel weer terug en werd weer net zo populair als voor de oorlog. Vervolgens werd ook Scouting voor verschillende leeftijdscategorieën geïntroduceerd. Door de samenvoeging van de jongens- en meisjesorganisaties is in 1973 de huidige vereniging Scouting Nederland ontstaan.

Scouting Nederland

Ruim 1100 groepen door heel Nederland zijn aangesloten bij Scouting Nederland (onze groep hoort bij de regio “Maasdelta”). Intussen zijn ruim 90.000 jongens en meisjes in ons land lid van Scouting. Samen met zo’n 25.000 kaderleden vormen zij de grootste jeugden jongerenvereniging van Nederland. Wereldwijd zijn er 38 miljoen Scouts in meer dan 160 landen.

Een afwisselende en plezierige vrijetijdsbesteding, dat is wat Scouting te bieden heeft. Iedereen kan meedoen met Scouting. Geloof, ras, huidskleur, handicap, seksuele voorkeur, het maakt niet uit, Scouting staat open voor iedereen.

Het beleid van de Scouting Nederland wordt vastgesteld door de Landelijke Raad waarin alle Scoutingregio’s vertegenwoordigd zijn, zeg maar ‘het Parlement’ van Scouting Nederland. Het Bestuur van Scouting Nederland is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en de uitvoering ervan. Het maakt daarbij gebruik van de medewerkers van het Landelijk Servicecentrum in Leusden. Binnen het door Scouting Nederland gestelde kader hebben individuele groepen een tamelijk grote vrijheid om hun groep naar eigen visie in te richten, bijvoorbeeld met betrekking tot wel of niet gemengd draaien (jongens-meisjes), levensbeschouwelijke grondslag, optionele uniformdelen. Hierdoor is er een grote verscheidenheid aan groepen.

Scouting Nederland, als gemengde vereniging, is lid van zowel de WOSM (World Organisation of the Scout Movement – de jongensvereniging) en de WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts – meisjes dus).

Is Scouting militaristisch?

Nee, hoewel de ‘buitenwereld’ dat wel eens zo ziet. Toen Sir Baden Powell “Scouting for Boys” introduceerde, was dit juist een antwoord op de militaristische Boy’s Brigade die begin 20e eeuw ook bestond in Engeland. Er heerste destijds een pacifistische stroming in Engeland waardoor veel ouders huiverig waren hun kinderen in aanraking te laten komen met militaristische principes. Bij Scouting wordt een uniform gedragen, maar dat gebeurt ook bij sportclubs. Het streven naar ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid, eigen verantwoordelijkheid en begeleiding in plaats van leiding staan zelfs haaks op militarisme.

Scouting is een moderne vereniging met een lange historie en veel tradities. Veel van die tradities vinden we waardevol en dus houden we ze vast. We houden gewoon van een leuke vrijetijdsbesteding!

Comments are closed.